Zakończenie pracy w roku szkolnym 2009 – 2010 w Polskiej Szkole Apostolatu. Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Szurek wraz z nauczycielkmi p.Lidią Blach, Celiną Mądrzyk i Rentą Kurzak na czas wakacyjny żegnały się z grupą 45 dzieci.

Zdjęcia – Elżbieta Gurtler – KrawczyńskaOur Sunday School concluded curent school year of teaching children religion and faith. Thank you to our teachers, parents and children. You deserved the rest. Have a blessed Summer.

Pictures – Elżbieta Gurtler – Krawczyńska