WIELKI TYDZIEŃ – 2010 – zobacz program

WIELKANOC. Dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Na Mszy świętej poświęciliśmy i po raz pierwszy czytaliśmy z Księgi Ewangelii przepisanej przez Wspólnotę Apostolatu. Strona tytułowa wykonana przez Emilię Borawską, okładki zewnętrzne przygotowane przez Edwarda Wróblewskiego. Zdjęcia– Bogdan Kołodyński

WIELKA  SOBOTA. Święcenie pokarmów w Mary Our Queen, Norcross oraz w St.Marguerite, Lawrenceville. Zdjęcia – Kasia Gawrońska, Norman Pieniążek.

WIELKI PIATEK. Dzień w którym “Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”. Zgodnie z tradycją Kościoła nie sprawowaliśmy Ofiary Eucharystycznej lecz Liturgię Wielkiego Piątku składajacą się z trzech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Tegoroczny Wielki Piątek wypadł 2 kwietnia – dzień “Odejścia Jana Pawla II do domu Ojca”. Naszą Liturgię Wielkiego Piątku poprzedziło wspomnienie o Ojcu Świętym. Ogladaliśmy przeźrocza i słuchaliśmy autentycznych słów Wielkiego Polaka. Wsłuchaliśmy się też w rytm jego serca wyrażony w poezji. Recytują poezje Jana Pawla II: Agata Dyrdol, Andżelika Szumow, Jerzy Książczyk . Zdjęcia – Bogdan Kołodyński. 

WIELKI CZWARTEK. Dzień Ustanowienia Eucharystii. Dzień Ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa. Na Mszy świętej obmycie nóg. Do sakramentu bierzmowania przystąpiła Małgorzata Piątek. Zdjęcia – Elżbieta Gurtler – Krawczyńska, Bogdan Kołodyński.

NIEDZIELA PALMOWA. Dzień wjazdu Chrystusa do Jerozolimy czcimy święceniem palm wykonanych przez młodzież, dzieci, nauczycieli i rodziców Szkoły Apostolatu Polskiego. Nie zabrakło także tradycyjnych już baranków, zajączków i babek  wykonanych przez wspólnotę. Po poswięceniu palm przed kościołem weszlismy do świątyni na liturgię Mszy św.  Poświęciliśmy piękne stuły, dar państwa Łucji i Grzegorza Kozłowskich.
Zdjęcia–  Elżbieta Gurtler-Krawczyńska.