Nasza szkoła jest integralną częścią PCAAA i służy polskiej młodzieży i dzieciom z rejonu Atlanty.

Głównym zadaniem szkoły jest nauka religii w języku polskim oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania.
W ramach szkoły prowadzimy również naukę języka polskiego oraz historii i tradycji naszego narodu. Zajęcia te prowadzone są równolegle z nauką religii, aczkolwiek w mniejszym zakresie, ponieważ nadrzędnym celem szkoły jest kształtowanie formacji religijnej uczniów.

Lekcje odbywają się w niedzielę od godziny 12:45 do 13:55 w kosciele St. Marguerite d’Youville w Lawrenceville.

Nauka religii i języka polskiego jest bezpłatna. Nauczyciele i rodzice wspomagający szkołę pracują społecznie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z:

Elżbietą Rutkowską – dyrektorem szkoły

tel. 678-407-9242
mmszurek@bellsouth.net

We wrześniu rozpoczęcie roku katechetycznego 2017/2018.  Zapraszamy do zapisywania się!

Zapisy na rok katechetyczny 2016/2017:

Imię i nazwisko rodzica*
Imię i nazwisko dziecka*
Wiek dziecka*
Telefon*
E-mail*
Dodatkowe informacje (opcjonalnie)