Poprzez sakrament Chrztu świętego wchodzimy do kościoła i mamy udział w kapłaństwie ogólnym.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił jeszcze Kapłaństwo hierarhiczne. Zrobił to mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Jezus Chrystus jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem. On powołuje do kapłaństwa. Daje kapłanom władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.

Zadaniem kapłana jest prowadzić lud Boży do zbawienia przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i dobry przykład życia. 

Kapłan: Osoba duchowna spełniająca publicznie funkcje sakralne w domu Bożym lub zdolna do ich spełniania (sprawowanie mszy św., udzielanie sakramentów św.). Sobór watykański II głosi: Kapłani „na mocy sakramentu kapłaństwa wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu” (z Konstytucji dogmatycznej o Kościele, 28). Kościół katolicki widzi w święceniach kapłańskich dane przez Boga raz na zawsze powołanie. Dlatego są one niepowtarzalne i nieodwołalne.

Wspierajcie kapłanów swoimi modlitwami codziennymi.