Po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział do Apostołów: ,,Idżcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym Sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić, ani przyjąć żadnego innego Sakramentu.
Sakrament Chrztu świetego gładzi grzech pierworodny oraz daje człowiekowi łaskę uświęcającą. Jeśli człowiek dorosły przyjmuje Chrzest, to wówczas gładzi wszystkie grzechy przed chrztem popełnione.  Przez Chrzest człowiek wchodzi do Kościoła katolickiego. Chrztu świętego udziela uroczyście kapłan. W razie nagłej potrzeby może ochrzcić każdy człowiek. Sakramentu Chrztu udziela się w następujący sposób: Polewa się wodą głowę i równocześnie wymawia się słowa: ,,Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Przy Chrzcie świętym otrzymujemy imię. Pięknym wzorem są dla nas poprzednie pokolenia, które nadawały swoim dzieciom imiona świętych. Czasem imię święte było pierwszym a czasem drugim imieniem. Ten święty zostaje   wzorem i opiekunem, Patronem dla ochrzczonego przez całe jego przyszłe życie. Naukę Kościoła katolickiego na temat Chrztu świętego znajdziesz:

http://liturgia.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1147362612&dzi=1115658735 

Jakie są warunki, by człowiek mógł zostać ochrzczony w Polskim Apostolacie?  

– Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice są członkami Apostolatu i czynnie wspierają działanie naszej grupy przez swój czas i talent

– osoby spoza Apostolatu, które chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez parafię   do której należą

– przynajmniej jedno z rodziców musi pragnąć lub wyrazić zgodę na chrzest swojego dziecka

– rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego 

Rodzice chrzestni

– dziecko powinno mieć przynajmniej jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wybrane przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do  wyznawania wiary i wyrażało ją życiem                                                                                                                                                     – Przynajmniej jeden chrzestny musi być katolikiem. Ma być po bierzmowaniu. Ma prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym) 
  – gdy rodzice chrzestni nie mogą byc fizycznie obecni na uroczystości Chrztu świętego   ktoś inny może ich reprezentować.  

Chrzest dorosłego przebiega trochę inaczej. Dorosły człowiek sam podejmuje decyzję chrztu i osobiście kontaktuje się z duszpasterzem.  

W celu ustalenia terminu Chrztu proszę kontaktować się z biurem Apostolatu.


Baptism

A lot was written about the sacrament the sacrament of baptism. Here we quote the “Catechism of the Catholic Church” explaining what this sacrament is called.

 THE SACRAMENT OF BAPTISM

 1213 Holy Baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit (vitae spiritualis ianua), and the door, which gives access to the other sacraments. Through Baptism we are freed from sin and reborn as sons of God; we become members of Christ, are incorporated into the Church and made sharers in her mission: “Baptism is the sacrament of regeneration through water in the word.”

 WHAT IS THIS SACRAMENT CALLED?

1214 This sacrament is called Baptism, after the central rite by which it is carried out: to baptize (Greek baptizein) means to “plunge” or “immerse”; the “plunge” into the water symbolizes the catechumen’s burial into Christ’s death, from which he rises up by resurrection with him, as “a new creature.”

1215 This sacrament is also called “the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit,” for it signifies and actually brings about the birth of water and the Spirit without which no one “can enter the kingdom of God.”

1216 “This bath is called enlightenment, because those who receive this [catechetical] instruction are enlightened in their understanding . . . .” 8 Having received in Baptism the Word, “the true light that enlightens every man,” the person baptized has been “enlightened,” he becomes a “son of light,” indeed, he becomes “light” himself:

Baptism is God’s most beautiful and magnificent gift. . . .We call it gift, grace, anointing, enlightenment, garment of immortality, bath of rebirth, seal, and most precious gift. It is called gift because it is conferred on those who bring nothing of their own; grace since it is given even to the guilty; Baptism because sin is buried in the water; anointing for it is priestly and royal as are those who are anointed; enlightenment because it radiates light; clothing since it veils our shame; bath because it washes; and seal as it is our guard and the sign of God’s Lordship. ”

If you would like to baptize your baby, or (looking for baptism for adult) please email or call the office:

polskiapostolat@gmail.com

t. 770 953 1958