W Środę Popielcową, 13 lutego br. przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki wraz z prowincjałem ks. Pawłem Bandurskim odwiedzili polski apostolat pw. Błogosławionego Jana Pawła II w Lawrenceville (Atlanta), gdzie duszpasterzem jest ks. Piotr Nowacki TChr.

Podczas Mszy Świętej w kościele parafii St. Marguerite d’Youville ks. Generał wręczył „Medal Przełożonego Generalnego” pani Elżbiecie Gurtler-Krawczyńskiej. Medal został przyznany za wieloletnią pracę dla Polonii we współpracy z kapłanami Towarzystwa Chrystusowego.

Powtorzenie za 2013  http://serwis.chrystusowcy.pl/kalendarium/1