Po roku 1980 liczba Polaków zamieszkujących Metro-Atlanta zaczęła wzrastać. Zaczęła także dojrzewać idea sprawowania Mszy świętych i Sakramentów w języku polskim.

Na apel miejscowej Polonii odpowiedziało Zgromadzenie Księży Chrystusowców (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej)  i od 11 listopada 1989 roku Ksiadz Kazimierz Jasiński SChr. rozpocząl sprawowanie Mszy świętych w języku polskim. Powstał Polski Apostolat a Msze święte sprawowane były każdej niedzieli najpierw w kościele St. Thomas More a później w Immaculate Conception. Z czasem zmalala ilość parafian wspierających Apostolat. 30 sierpnia 1992 roku Ks. K. Jasiński odprawił ostatnią Mszę świętą w Atlancie i decyzją Ks. Prowincjała został przeniesiony do  większej parafii.  Towarzystwo Chrystusowe nie przysłało innego księdza.

W imieniu Polonii zadziałała pani Elżbieta Gurtler-Krawczyńska i nawiązała kontakt z księdzem należącym do archidiecezji Atlanta. Ksiądz John Ożarowski był polskiego pochodzenia i za zgodą arcybiskupa zaczął służyć Polonii w Atlancie. 200 rodzin zapisanych do Apostolatu Polskiego zaczęlo się spotykać w Boże Narodzenie i Wielkanoc na Mszach świetych w języku polskim. Trwało to od Bożego Narodzenia 1992 roku do Bożego Narodzenia 1994 roku. Ksiądz John Ożarowski zmarł 11 lutego 1995 roku. Po jego śmierci rozpoczęło się kolejne szukanie polsko języcznego kapłana. Pani Elżbieta Gurtler-Krawczyńska „odnalazła” księdza urodzonego w Polsce. Ksiądz Adam Ozimek należący do archidiecezji Atlanta był wikariuszem w parafii „Holy Spirit”. Do swoich wikariuszowskich obowiązków ksiądz Adam Ozimek dołożył raz w miesiącu Mszę świętą w języku polskim. Rozpoczął od święcenia potraw i Mszy świętej w Wielkanoc 1995 roku. W roku 1997 ksiądz Adam Ozimek został przeniesiony z parafii „Holy Spirit” do parafii „St. Lawrence” w Lawrenceville. Wraz z nim do Lawrenceville powędrowała Polonia i polskie Msze święte. 30 października 1999 roku wraz z mianowaniem księdza Adama Ozimka proboszczem w “Our Lady of the Mount” in Lookout Mountain, GA.   Polonia została bez duszpasterza.

Poprzez te lata Apostolat Polski wzrósł do 600 rodzin. Powstał Polski Klub oraz Szkoła Języka Polskiego. I znowu, jak można śledzić to w załączonej korespondencji z władzami kościelnymi pani Elzbieta Gurtler-Krawczyńska rozpoczęła poszukiwania mówiącego po polsku kapłana. Na Boże Narodzenie i Wielkanoc  pomocą służył  ksiądz Stefan Filipowicz, Jezuita z Chicago. To nie było wystarczające na potrzeby Polonii rozsianej w Metro –Atlanta.

Poszukiwania poparte modlitwą Rodaków i błogosławieństwem Ojca świętego Jana Pawła II ( uzyskanym przez p.Elżbietę Gurtler-Krawczyńską na audiencji w Watykanie  20 lutego 2000 roku) zaowocowały przybyciem do Atlanty księdza Stanisława Drzała SChr. 19 sierpnia 2000 roku ksiądz Stanisław Drzał zamieszkał w parafii „St. Lawrence” w Lawrenceville. Od 20 sierpnia 2000 roku rozpoczęły się co niedzielne Msze święte w języku polskim.  7 lipca 2002 roku Polonia w Metro-Atlanta kolejny raz zmieniła miejsce sprawowania cotygodniowej Eucharystii.   Wraz z duszpasterzem powędrowała do St. Marguerite d’Youville na Gloster Rd. w Lawrenceville.

11 grudnia 2004 roku ksiądz Stanisław Drzał z powodu choroby został odwołany a Towarzystwo Chrystusowe przysłało księdza Janusza Zycha SChr. który sprawował posługę duszpasterską do 2 lutego 2009 roku.   Ze względów zdrowotnych ksiądz Janusz powrócił do Polski a na jego miejsce 14 lutego 2009 zawitał ksiądz Marek Cieśla SChr.

(xmc)

* * *

Podziękowanie dla Proboszcza i Parafian kościoła St. Marguerite d’Youville za gościnę dla Mszy w języku polskim umieszczone w angielskojęzycznym Biuletynie Parafialnym. Zdjęcia z pierwszej Mszy odprawionej 7. lipca 2002 w kościele St. Marguerite d’Youville. Przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej stoją dwa krzewy podarowane Parafii przez Polonie.

Dear Father Doyle and parishioners of the St. Marguerite d’Youville Catholic Church in Lawrenceville.

On July 7th 2002, we celebrated our first Mass in Polish in the St. Marguerite d’Youville Church. Thank you for giving us a save harbor to celebrate Mass in Polish and having Father Stan Drzal S.Ch. as a resident of the Parish. Please accept a humble gift from the Polish Community: two bushes of crape myrtle, blooming always in July, to be planted in the church garden. On the pictures: Father Stanislaw Drzal S.Ch., Father Brendan Doyle, Pastor and two girls in folk costumes from Krakow region in Poland. Top picture displays copy of the “Black Madonna” from Jasna Gora Monastery in Czestochowa, Poland, surrounded by flowering crape myrtle.

Korespondencja:

12.10.1993 – informacja do wszystkich o Bożym Narodzeniu z Ks. J. Ożarowskim

Marzec 1995 – z Msgr. Dillon – w sprawie Ks. A. Ozimka

Luty 1997 – z Msgr. Dillon – w sprawie Wielkanocy z Ks. A. Ozimkiem

Marzec 1997 – z Msgr. Dillon – w sprawie co miesięcznych Mszy św.

Grudzień 1999 – informacja do wszystkich  o Bożym Narodzeniu z Ks. S. Filipowiczem

Grudzień 1999 -z Arcybiskupem J. Donoghue – prośba o kontynuację polskiej Mszy św. po przeniesieniu Ks. A. Ozimka

Styczeń 2000 – z Ks.Prowincjałem A.Maślejakiem – prośba o polskojęzycznego księdza

Maj 2000 – zaproszenie Ks.Prowincjała  A.Maślejaka do Atlanty 

Sierpień 2000 – do wszystkich o wznowieniu co niedzielnej Mszy Swiętej

Sierpień 2000- informacja o pierwszej Mszy św. z Ks. S. Drzałem – 20 sierpnia

Wrzesień 2001 –  do Msgr. David P. Talley’a Kanclerza Archidiecezji Atlanta o wyznaczenie nowego miejsca rezydowania dla Ks. Stanisława Drzała.

Czerwiec 2002 –  od J. F. Donoghue Arcybiskupa Atlanty wyrażający zgode i określający zasady rezydowania Ks. Stanisława Drzała w kościele St. Marguerite d’Youville w Lawrenceville, GA.

Lipiec 2002 – do wszystkich o utrzymaniu polskiej Mszy w Atlancie.

Październik 2004 – Archidiecezja Atlanta, Memorandum

After 1980, the number of Polish speaking people in Metro-Atlanta increased significantly. The need for a Polish speaking priest was obvious. On November 11, 1989 Fr. Kazimierz Jasiński from the Society of Christ for Polish Emigrants began to celebrate Sunday Masses in Polish, first at St. Thomas More, then Immaculate Conception Church.    

In two years however the number supporting the Polish Apostolate had decreased and on August 30, 1992, Fr. K. Jasiński celebrated the last Mass in Polish and had been transferred to another parish. Since the Society of Christ did not send a replacement, “Polonia” in Metro-Atlanta had to explore different ways in order to continue with Masses in Polish.

Dr. Elizabeth Gurtler-Krawczynska had found Fr. John Ozarowski, Polish, an American priest serving in the Archdiocese of Atlanta. The Archbishop gave his permission, and 200 families had Polish Masses on Christmas and Easter. Fr. J. Ozarowski passed away on February 11, 1994.

 After Fr.Ozarowski’s death, a search for a Polish speaking priest “found” Fr. Adam Ozimek. Born in Poland, Fr. A. Ozimek belonged to the Archdiocese of Atlanta and was an associate pastor at “The Holy Spirit” Parish. Beginning with the Blessing of Food on Easter 1995, Fr. A. Ozimek celebrated Masses in Polish once a month.

 In 1997 Fr. Adam Ozimek was transferred to St. Lawrence in Lawrenceville and celebrated Masses in Polish in this new location.

 In 1999 Fr. A. Ozimek was named a pastor of “Our Lady of the Mount” in Lookout Mountain, GA. After his departure, Metro-Atlanta Polonia was left without a Polish speaking priest.

The Polish Apostolate reached 600 people. The Polish Club of Atlanta and Polish School were established. Reading different letters from those years, one can see that Dr. E. Krawczynska went again on the quest to find a Polish priest. For Christmas and Easter, Fr. S. Filipowicz S.J. from Chicago came with help. The need, however, was greater and in 2000, Dr. E. Krawczynska, supported with prayers of the community, received John Paul II’s blessing on February 20th. Perseverance of the community brought to Atlanta Fr. S. Drzal SChr. He came to St. Lawrence on August 19, 2000 and the following day, August 20, 2000 celebrated Sunday Mass. From that point, Masses were celebrated every Sunday.

 On July 7, 2002, Masses and place of residence for Fr. S. Drzal were moved to St. Marguerite d’Youville on Gloster Rd. in Lawrenceville. Illness forced Fr. S. Drzal to retire on December 11, 2004. 

Fr. Janusz Zych S Chr. on December 11th 2004,  took his place and headed the Polish Apostolate until February 2, 2009. When sickness struck him, the Society of Christ (February 15,2009) sent Fr. Marek Ciesla, SChr who in turn was replaced by Fr. Piotr Nowacki SChr on August 1, 2010.

/xmc/

Pictures from the First Mass at St.Marguerite d’Yoville, Gloster Rd. – July 7,2002

Thank you note posted in St.Marguerite Sunday Bulletin:

“Dear Father Doyle and parishioners of the St. Marguerite d’Youville Catholic Church in Lawrenceville.                            On July 7th 2002, we celebrated our first Mass in Polish in the St. Marguerite d’Youville Church. Thank you for giving us a save harbor to celebrate Mass in Polish and having Father Stan Drzal S.Ch. as a resident of the Parish. Please accept a humble gift from the Polish Community: two bushes of crape myrtle, blooming always in July, to be planted in the church garden. On the pictures: Father Stanislaw Drzal S.Ch., Father Brendan Doyle, Pastor and two girls in folk costumes from Krakow region in Poland. Top picture displays copy of the “Black Madonna” from Jasna Gora Monastery in Czestochowa, Poland, surrounded by flowering crape myrtle”.

Correspondence:

12.10.1993 – to all about Christmas with Fr.John Ozarowski  

March 1995 – with  Msgr. Dillon – about Fr.Adam Ozimek

February 1997 – with  Msgr. Dillon – Easter with Fr.A. Ozimek  

March 1997 – with Msgr. Dillon – about monthly Masses 

December  1999 – to all about Christmas with Fr. S. Filipowicz  

December 1999 – with Archbishop  J. Donoghue – about need to have Mass in Polish after Fr.A. Ozimek’s departure 

January  2000 – with Society of Christ Provincial Fr.A.Maslejak  – request for polish speaking priest  

May 2000 – Provincial Fr.A.Maslejak invited to Atlanta  

August 2000 – to all about Sunday Masses  

August 2000-  info about first Mass with Fr. S. Drzal SChr.  (August 20th)

September 2001 – to Msgr. David P. Talley, Chancellor of the Archdiocese of Atlanta to assign a new place of residence for Fr. Stanisław Drzał.

June  2002 –  from Most Reverend J. F. Donoghue Archbishop of Atlanta approving and specifying conditions of residence for Rev. Stanisława Drzała in the St. Marguerite d’Youville Catholic Church in Lawrenceville, GA

July 2002 – to all about rescue of the Polish Mass in Atlanta

October 2004 – From Archdiocese of  Atlanta – Memorandum