W dniu 9 listiopada 2014 roku odbyła się uroczysta Msza św. z udzialem Arcybiskupa Gregory i ks. Prowincjala Bandurskiego z okazji 25 rocznicy pierwszej Mszy św. w języku polskim w Atlancie.

Arcybiskup Wilton D. Gregory wydał w tym dniu dekret o oddaniu naszego Apostolatu pod patronat Świętego Jana Pawła II, zmienjając tym samym nazwę Apostolatu na Saint John Paul II Polish Apostolate of the Archdiocese of Atlanta.

Artykuły o 25 rocznicy pierwszej mszy św. w języku polskim w Atlancie:
Pope-saint continues to inspire Atlanta’s Polish Catholic Apostolate, The Georgia Bulletin, by ANDREW NELSON, Staff Reporter, published November 27, 2014
25. rocznica pierwszej mszy świętej w języku polskim w Atlancie, Biały Orzeł, Elżbieta Gurtler-Krawczyńska, Arkadiusz Rogowski, published December 2, 2014

Wywiad ze Świętej pamięci ks. Kazimierzem Jasińskim, który odprawił pierwszą pierwszą Mszę św. w języku polskim w Atlancie 11 listopada 1989 roku, The Georgia Bulletin, published January 11, 1990