W czasie gdy duszpasterzem Polonii w Atlancie był świętej pamięci ksiądz Kazimierz Jasiński zrodziła się myśl aby sprowadzić z Jasnej Góry kopię Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Po wielu zabiegach sam ks.Kazimierz przywiózł Obraz z Polski. To już tradycja, że ten Obraz stawiamy przy ołtarzu gdy celebrujemy Mszę świętą w języku polskim.

W specjalny sposób jest z Nami nasza Matka.

Od października 2009 rozpoczynamy wędrówkę Ikony Częstochowskiej po naszych domach. W niedzielę po Mszy swiętej jedna rodzina zabiera ten Wizerunek do swojego domu. Przez tydzień Maryja odwiedza ten dom, a domownicy zbieraja się przed Nią na modlitwie. Zapraszaja także swoich krewnych i znajomych. Po tygodniu, w nastepną niedzielę Obraz przynosimy w procesji do Ołtarza, gdzie sprawujemy Eucharystię i kolejna rodzina bierze Maryje do siebie.

Chcemy aby Maryja w Swym Jasnogórskim Obrazie była w niedzielę z całą wspólnotą a w tygodniu aby odwiedzała poszczególne rodziny i domy Polaków.

Zgłoszenia proszę kierować do Duszpasterza:

polskiapostolat@gmail.com lub tel.: 770-935-1958

W czasie gdy duszpasterzem Polonii w Atlancie był świętej pamięci ksiądz Kazimierz Jasiński zrodziła się myśl aby sprowadzić z Jasnej Góry kopię Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Po wielu zabiegach sam ks.Kazimierz przywiózł Obraz z Polski. To już tradycja, że ten Obraz stawiamy przy ołtarzu gdy celebrujemy Mszę świętą w języku polskim.

W specjalny sposób jest z Nami nasza Matka.

Od października 2009 rozpoczynamy wędrówkę Ikony Częstochowskiej po naszych domach. W niedzielę po Mszy swiętej jedna rodzina zabiera ten Wizerunek do swojego domu. Przez tydzień Maryja odwiedza ten dom, a domownicy zbieraja się przed Nią na modlitwie. Zapraszaja także swoich krewnych i znajomych. Po tygodniu, w nastepną niedzielę Obraz przynosimy w procesji do Ołtarza, gdzie sprawujemy Eucharystię i kolejna rodzina bierze Maryje do siebie.

Chcemy aby Maryja w Swym Jasnogórskim Obrazie była w niedzielę z całą wspólnotą a w tygodniu aby odwiedzała poszczególne rodziny i domy Polaków.

Zgłoszenia proszę kierować do Duszpasterza:

polskiapostolat@gmail.com lub tel.: 770-935-1958