Pogrążeni w narodowej żałobie łączymy się z Krajem i z Polonią na świecie w modlitwach za tych, którzy zginęli w tragicznym wypadku samolotowym i za Polskę.

 Zdjęcia –  Elżbieta Gurtler – Krawczyńska