Rozpoczęcie lekcji religii i języka polskiego o godz. 12:45 w kościele St. Marguerite d’Youville w Lawrenceville