Spowiedź i msza w pierszy piątek miesiąca o godz. 21:00 w kościele St. Marguerite d’Youville w Lawrenceville.