Piątkową Drogę Krzyżową – prowadzą dzieci i młodzież ze Szkoły Apostolatu Polskiego.

Zdjęcia–  Elżbieta Gurtler-Krawczyńska