Polskie parafie w USA

www.polonia.net/niezbednik-imigranta


Duszpasterstwo Powołań

www.chrystusowcy.pl/pow


Modlitwa przed wejsciem do internetu.

www.mateusz.pl/modlitwa.htm


Państwo Kościelne – Watykan

www.vatican.va


Konferencja Episkopatu Polski

www.episkopat.pl


Sekretariat Prymasa Polski

http://www.spp.episkopat.pl


Częstochowa – Klasztor na Jasnej Górze

www.jasnagora.pl


Tygodnik Katolicki Niedziela

www.niedziela.pl


Archidiecezja w Atlancie

www.archatl.com


Amerykańska Częstochowa – Doylestown, Pennsylwania, USA

www.czestochowa.us


“Swieta przestrzen” prowadzona przez jezuitow Na tej stronie znajdziesz ciekawe modlitwy przy komputerze, informacje o Ikonach i wiele innych interesujacych wiadomosci.

www.sp.ceti.pl


Towarzystwo Chrystusowe: W wyniku wyborów podczas XII Kapituły Generalnej 4 lipca 2013, nowym Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego na najbliższą kadencję został ks. Ryszard Głowacki, dotychczasowy radny generalny i proboszcz polonijnej parafii w Braunsweigu (Niemcy). W 1990 r. został mianowany prowincjałem chrystusowców prowincji niemiecko-holendersko-włoskiej. Funkcję prowincjała pełnił przez dwie kadencje do 16 października 2002 r. Następnie został proboszczem polonijnej parafii w Braunsweigu.  Życzymy światła Ducha Świętego i Jego mocy na czas tej posługi!

www.tchr.org/schr/


Prowincja Północnoamerykańska Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii Zagranicznej

http://www.tchr.us/Mateusz – Chrześciański Serwis WWW

www.mateusz.pl


Polsko-Amerykańskie Centrum Liturgiczne

liturgicalcenter.orgGodziny Mszy Świętych (Mass Times)

www.masstimes.org


Klasztor Cystersów w Conyers, GA

www.trappist.net/


Adore Crist for Peace

www.acfp2000.com


Katolicki Kanał Telewizyjny

EWTN Global Catholic Network

www.ewtn.com


New Advent

www.newadvent.org


Verba Sacraartystyczno – naukowo – religijny projekt interdyscyplinarny,

poswiecony tradycji slowa w kulturze duchowej

ze szczególnym uwzglednieniem dziedzictwa europejskiego.

www.verbasacra.pl


Posłuchaj polskich hymnów kościelnych:

Bogurodzica

Gaude, Mater Polonia

Boże Coś Polskę…

Catholic Links

Web surfer prayer (in Polish).

www.mateusz.pl/modlitwa.htm


Church State – Vatican

www.vatican.va


Conference of Polish Episcopate

www.episkopat.pl


Office of The Primate Cardinal of Poland

http://www.spp.episkopat.pl


Częstochowa – Jasna Góra Monastery

www.jasnagora.pl


Catholic Weekly Journal – “Niedziela”

www.niedziela.pl


Archdiocese of Atlanta

www.archatl.com


The National Shrine of Our Lady of Częstochowa

www.czestochowa.us


“Swieta przestrzen” prowadzona przez jezuitow Na tej stronie znajdziesz ciekawe modlitwy przy komputerze, informacje o Ikonach i wiele innych interesujacych wiadomosci.

www.sp.ceti.pl


Towarzystwo Chrystusowe W wyniku wyborów podczas Kapituły Generalnej nowym Przełożonym Towarzystwa Chrystusowego na najbliższą kadencję został ks. Tomasz Sielicki SChr. Nowy ks. Generał przez ostatnie pięć lat pracował w USA (Chicago i Detroit), wcześniej był założycielem i długoletnim dyrektorem wydawnictwa Hlondianum. Życzymy światła Ducha Świętego i Jego mocy na czas tej posługi!

www.tchr.org/schr/


Prowincja Północnoamerykańska Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii Zagranicznej

www.kompania.info/ameryka


Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

www.saletyni.pl


Congregation of Our Lady of La Salette

www.lasalette.org


Mateusz – Christian Serwis WWW

www.mateusz.pl


Polish-American Liturgical Center

liturgicalcenter.org


Polish Roman-Catholic Parishes in USA

www.polhome.com


Mass Times

www.masstimes.org


Our Lady of the Holy Spirit Monastery in Conyers, GA

www.trappist.net/


Adore Crist for Peace

www.acfp2000.com


EWTN Global Catholic Network

www.ewtn.com


New Advent

www.newadvent.org


Verba Sacraartistic-scientific-religious project,

dedicated to the tradition of the Word in spiritual culture

with special regard to European heritage..

www.verbasacra.pl


Listen to Polish religious anthems::

Bogurodzica

Gaude, Mater Polonia

Boże Coś Polskę…